You are here

Összhangban a környezettel - NI Hungary Kft.

Környezeti tényezőink

Környezeti teljesítményünk mérése érdekében azonosítottuk környezeti tényezőinket, melyek alakulását folyamatosan nyomon követjük.

A környezeti tényezőink közül jelentősként definiáltuk a kommunális hulladékot, melynek csökkentését a hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtésével, vagyis a hulladékhasznosítási arány növelésével érjük el.

A veszélyes hulladékok kezelésére nagy figyelmet fordítunk, a folyamatot már a veszélyes anyag bekerülésétől szigorú szabályozás alatt tartjuk. Célunk, e hulladékok mennyiségét csökkenteni.

Jelentős környezeti tényezőnk közé tartoznak az energiafelhasználások is, mint a villamosenergia-, gáz- és vízfelhasználás.

 

Villamosenergia-felhasználás kWh / gyártott termékek száma:

Felhasznált villamos energia

Kommunális hulladék mennyisége kg / gyártott termékek száma: