You are here

Az NI Hungary Kft. integrált irányítási politikája

Összhangban a környezettel

Környezeti Politikánk

Az NI Hungary Kft. elkötelezett egy olyan Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetése iránt, mely megfelel minden alkalmazható környezetvédelmi törvényi szabályozásnak és egyéb követelményeknek, megelőzi a környezet szennyezését, és a környezeti célok és programok rendszeres felülvizsgálatán keresztül folyamatosan javítja környezeti teljesítményünket.

 

Környezeti irányelveink:

 

Környezeti politikánk megvalósításával és az alábbi kiemelt környezeti irányelveink figyelembe vételével vállaljuk:

  •  A környezetvédelmi előírások tudatos alkalmazását a vállalat területén működő technológiai és üzemeltetési folyamatainak ismétlődő felülvizsgálatára, és folyamatos fejlesztését.
  • A környezetvédelmi példamutatást a környező és azonos iparágban működő vállalatok, üzleti partnereink és a lakosság számára.
National Instruments
  • A környezettel való tudatos gondolkodás fejlesztését, melyet munkatársaink számára folyamatos oktatással, képzéssel kívánunk megvalósítani.
  • A jogszabályi előírásoknak való megfelelést vagy azon túltevést, valamint ezek változásainak folyamatos figyelését.
  • A környezetszennyezés megelőzését, és a hulladékaink keletkezésének és a velük való gazdálkodásunknak átvizsgálását és optimalizálását, melyen belül különös figyelmet fordítunk a szelektív hulladékgyűjtésre, a veszélyes hulladék kezelésére és a hulladék újrahasznosíthatóságára.
  • Az egészségesebb, tisztább munkakörnyezet kialakítását és fenntartását, mely szintentartását folyamatosan felügyelet alatt tartjuk.

Mindezek megvalósítása érdekében cégünk az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeit kielégítő Környezetközpontú Irányítási Rendszert tart fenn, működtet és fejleszt.

A vállalat vezetősége vállalja, hogy tevékenységét a környezeti politika irányelvei szerint végzi és ezt minden munkatársától elvárja.
Politikánkat, a környezetvédelemmel kapcsolatos elkötelezettségünket ezúton is kinyilvánítjuk, és ismertté tesszük a vállalat valamennyi munkatársa és érdekelt felei számára.

Környezeti tényezőink alakulása

 

Minőségpolitikánk

Minőségpolitikánk kifejezi az általános elkötelezettségünket a minőség iránt és irányt mutat annak elérésére.
„Állandóan túlszárnyalni vevőink elvárásait az áttörő újítások és a folyamatos fejlesztés által.”

 

Mindezek megvalósítása érdekében cégünk az MSZ EN ISO 14001:2005/ MSZ EN ISO 9001:2008 szabványok követelményeit kielégítő Integrált Irányítási Rendszert tart fenn, működtet és fejleszt.
A vállalat vezetősége vállalja, hogy tevékenységét az integrált rendszer irányelvei szerint végzi és ezt minden munkatársától elvárja.
Politikánkat, az integrált rendszerrel kapcsolatos elkötelezettségünket ezúton is kinyilvánítjuk, és ismertté tesszük a vállalat valamennyi munkatársa és érdekelt felei számára.

Debrecen, 2013. 03. 29.  
Dr. Ábrahám László
    ügyvezető