You are here

NI Mentor Program

National Instruments

NI Mentor Program a következő generáció mérnökeiért

A program célja National Instruments és LEGO® MINDSTORMS® eszközök segítségével programozási és természettudományos ismeretek átadása a felnövekvő nemzedékeknek. Minél szélesebb körben kívánjuk elterjeszteni a grafikus programozási nyelv használatát, az algoritmikus gondolkodásmódot, a technika érdekességeit, valamint lefektetni a következő generáció számára a mérnöki, természettudományos kutatói munka alapjait.

Az érdeklődők játékos formában, észrevétlenül sajátíthatják el a grafikus programozási nyelvek és a vezérléstechnika alapjait. Így már az iskolapadban valós mérnöki kihívások során is használt módszerekkel ismerkednek meg a diákok.

NI Mentor Program részletes tájékoztató

 

A mentor és az iskola kapcsolata

A  mentorált iskoláknak lehetősége van mentor segítségét igénybevenni. A mentorálás jellegét tekintve két opció lehetséges az iskola és a mentor közös megegyezése alapján:

 

 1. A mentor hetente 1-2 foglalkozást tarthat az általa kiválasztott iskolában tanóra vagy szakkör keretében.
 2. Lehetőség van az iskola oktatójának mentorálására is. Ebben az esetben a mentor a szakoktató támogatásával foglalkozhat, az iskolai órákat már a pedagógus tartja meg.

Amit az iskoláknak nyújtunk:

 • Lehetőség az alábbi eszközök haszonkölcsön szerződés keretein belül való igénylésére az adott tanévre:

- LEGO® MINDSTORMS® készletek és szoftverek
- myDAQ, myRIO, ELVIS II mérőeszközök és LabVIEW szoftverek

 • Oktatások, konferenciák szervezését a tanárok számára
 • Lehetőség képzett, lelkes mentorok segítségének igénybevételére a legfrissebb technikai tudással
 • Folyamatos szakmai támogatást
 • Hozzáférést közös tudásbázisunkhoz, melyet partnerintézméneinkkel együtt gyarapítunk
 • Változatos versenyzési lehetőségeket
 • 10% kedvezményt a LEGO® MINDSTORMS® Education készletek és kiegészítők árából a H-Didakt Kft-nél.

Amit az iskoláktól kérünk:

 • Idő, hely, eszköz és tanerő biztosítása az oktatáshoz
 • Lelkes tanárok, diákok
 • Rendszeres beszámolók készítését a programban elért eredményekről
 • Média megjelenések az iskola publikálásában

  Csatlakozás az NI Mentor Programhoz

  2017/2018-as tanév

   

  Az intézmények minden iskolaév végén, pályázatos úton csatlakozhatnak a programhoz.

   

  A pályázatok beküldésének határideje: 2017. július 2.

   

  Pályázati űrlap megnyitása

  A beküldött pályázatokat és a sikeresen pályázó intézmények támogatásának mértékét az NI független bizottsága bírálja el és határozza meg. Minden pályázó intézményt 2017. július-augusztus folyamán értesítünk a pályázat elbírálásának eredményéről.  

   

  A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címre várjuk: 

   nimentor.program@ni.com

  Mentoraink

  Mentoraink cégünk bármely területéről érkezhetnek, függetlenül eddigi programozási, elektronikai vagy automatizálási ismereteiktől. Az NI Mentor Programban a mentornak is lehetősége van tanulni, és az itt kapott új vagy régi ismereteit viheti tovább az iskolákba. A mentorainktól az egyetlen elvárásunk a lelkesedés és a tanulási vágy, amivel az iskolákban folyó oktatás színvonalát tudják emelni.
  104x82

  Az NI Mentor Programban használt eszközökről

  Általános iskola felső osztályaiban az NXT-G nyelvvel könnyen megbirkóznak a gyerekek, egyszerű mozgások, kisebb automatizálási feladatok megoldása sikerélményt nyújt nekik. A középiskolások a LabVIEW segítségével már komplexebb problémák megoldására is képesek. A myDAQ-al való ismerkedés szintén középiskolai feladat, ahol már fizikai és elektronikai ismereteiket is felhasználhatják a diákok a példák megoldásnál.