You are here

NI Mentor Program

 

NI Mentor Program

...a következő generáció mérnökeiért

Az NI Mentor Program óvodás kortól egészen a középiskolásoknak szól, amely a National Instruments 14 leányvállalatánál működik. A debreceni NI Hungary Kft.-nél 2009-es indulása óta folyamatosan bővül a Programban résztvevő intézmények listája. Célunk, hogy sikerélményeket biztosító az NI oktatási célra kifejlesztett eszközeivel és LEGO Education eszközeivel a diákokkal játékos módon, már egészen kicsi korban megszerettessük a természettudományokat és elsajátíttassuk velük a mérnöki gondolkodásmódot. Ezekkel a kifejezetten oktatási célokra kifejlesztett eszközökkel és a grafikus programozás segítségével a tanulók nemcsak készülnek a mérnöki pályára, hanem életkoruknak megfelelő feladatokon keresztül már az iskolapadban gyakorolják is azt, valódi mérnöki munkát végeznek.

Míg az első iskolaévben 9 intézményben működött a program, addig 2018/19-es tanévben már közel 6000 diákot érünk el több mint 130 iskolában 40 NI Mentor segítségével. A programba több határon túli iskola is becsatlakozott.

 

NI Mentor Program részletes tájékoztató

 

A mentor és az iskola kapcsolata

A  mentorált iskoláknak lehetősége van mentor segítségét igénybevenni, jelenleg azonban csak a Debrecen és vonzáskörzetében lévő intézményeknek. A mentorálás jellegét tekintve két opció lehetséges az iskola és a mentor közös megegyezése alapján:

 

 1. A mentor hetente 1-2 foglalkozást tarthat az általa kiválasztott iskolában tanóra vagy szakkör keretében.
 2. Lehetőség van az iskola oktatójának mentorálására is. Ebben az esetben a mentor a szakoktató támogatásával foglalkozhat, az iskolai órákat már a pedagógus tartja meg.

Amit az iskoláknak nyújtunk:

 • Lehetőség az alábbi eszközök haszonkölcsön szerződés keretein belül való igénylésére az adott tanévre: LEGO® MINDSTORMS® készletek, NI myDAQ, NI myRIO, NI ELVIS II mérőeszközök  és LabVIEW szoftver
 • Oktatások, konferenciák szervezését a pedagógusok számára
 • Lehetőség képzett, lelkes mentorok segítségének igénybevételére a legfrissebb technikai tudással
 • Hozzáférést közös tudásbázisunkhoz, melyet partnerintézméneinkkel együtt gyarapítunk
 • Változatos versenyzési lehetőségeket
 • 10% kedvezményt a LEGO® MINDSTORMS® Education készletek és kiegészítők árából a H-Didakt Kft-nél.

Amit az iskoláktól kérünk:

 • Idő, hely, eszköz és tanerő biztosítása az oktatáshoz
 • Dedikált, agilis és elhivatott pedagógus, lelkes diákok
 • Tanév végén egy online beszámoló készítése a tanévben végzett szakmai, oktatói munkáról
 • Média megjelenések az iskola publikálásában

Csatlakozás az NI Mentor Programhoz

2019/2020-as tanév

 

Az intézmények minden iskolaév végén, pályázatos úton csatlakozhatnak a programhoz.

 

A pályázatok beküldésének határideje:

2019. JÚNIUS 15. 

 

Pályázati űrlap a 2019/2020-as tanévhez

A beküldött pályázatokat és a sikeresen pályázó intézmények támogatásának mértékét az NI független bizottsága bírálja el és határozza meg. Minden pályázó intézményt 2019. július-augusztus folyamán értesítünk a pályázat elbírálásának eredményéről.  

Sikeresen pályázat esetén az intézmény vállalja, hogy a 2019/2020-as tanév lezárásakor, legkésőbb 2020. június 15-ig az addig folyó szakmai és oktatási munkát összegzi, és online beszámolót készít, amelynek linkjét az NI Hungary Kft. biztosítja a részt vevő intézményeknek.

 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címre várjuk: 

 nimentor.program@ni.com

Mentoraink

Mentoraink cégünk bármely területéről érkezhetnek, függetlenül eddigi programozási, elektronikai vagy automatizálási ismereteiktől. Az NI Mentor Programban a mentornak is lehetősége van tanulni, és az itt kapott új vagy régi ismereteit viheti tovább az iskolákba. A mentorainktól az egyetlen elvárásunk a lelkesedés és a tanulási vágy, amivel az iskolákban folyó oktatás színvonalát tudják emelni.
104x82

Az NI Mentor Programban használt eszközökről

Óvodában és általános iskola alsó tagozatában a LEGO WeDo 2.0. eszköz biztosít izgalmas feladatokat és kihívást a gyermekeknek, általános iskola felső osztályaiban már a LEGO Mindstorms EV3 eszöz segítségével iskmerkedhetnek meg tanulók az egyszerűbb és bonyolultabb mozgásokkal, kisebb-nagyobb automatizálási feladatok megoldása sikerélményt nyújt nekik. A középiskolások a LabVIEW segítségével már komplexebb problémák megoldására is képesek. A myDAQ-al való ismerkedés szintén középiskolai feladat, ahol már fizikai és elektronikai ismereteiket is felhasználhatják a diákok a példák megoldásnál.