You are here

NI Mentor Program

 

NI Mentor Program

...a következő generáció mérnökeiért

A program célja National Instruments és LEGO® MINDSTORMS® eszközök segítségével programozási és természettudományos ismeretek átadása a felnövekvő nemzedékeknek. Minél szélesebb körben kívánjuk elterjeszteni a grafikus programozási nyelv használatát, az algoritmikus gondolkodásmódot, a technika érdekességeit, valamint lefektetni a következő generáció számára a mérnöki, természettudományos kutatói munka alapjait.

Az érdeklődők játékos formában, észrevétlenül sajátíthatják el a grafikus programozási nyelvek és a vezérléstechnika alapjait. Így már az iskolapadban valós mérnöki kihívások során is használt módszerekkel ismerkednek meg a diákok.

NI Mentor Program részletes tájékoztató

 

A mentor és az iskola kapcsolata

A  mentorált iskoláknak lehetősége van mentor segítségét igénybevenni. A mentorálás jellegét tekintve két opció lehetséges az iskola és a mentor közös megegyezése alapján:

 

 1. A mentor hetente 1-2 foglalkozást tarthat az általa kiválasztott iskolában tanóra vagy szakkör keretében.
 2. Lehetőség van az iskola oktatójának mentorálására is. Ebben az esetben a mentor a szakoktató támogatásával foglalkozhat, az iskolai órákat már a pedagógus tartja meg.

Amit az iskoláknak nyújtunk:

 • Lehetőség az alábbi eszközök haszonkölcsön szerződés keretein belül való igénylésére az adott tanévre:

- LEGO® MINDSTORMS® készletek és szoftverek
- myDAQ, myRIO, ELVIS II mérőeszközök és LabVIEW szoftverek

 • Oktatások, konferenciák szervezését a tanárok számára
 • Lehetőség képzett, lelkes mentorok segítségének igénybevételére a legfrissebb technikai tudással
 • Folyamatos szakmai támogatást
 • Hozzáférést közös tudásbázisunkhoz, melyet partnerintézméneinkkel együtt gyarapítunk
 • Változatos versenyzési lehetőségeket
 • 10% kedvezményt a LEGO® MINDSTORMS® Education készletek és kiegészítők árából a H-Didakt Kft-nél.

Amit az iskoláktól kérünk:

 • Idő, hely, eszköz és tanerő biztosítása az oktatáshoz
 • Lelkes tanárok, diákok
 • Rendszeres beszámolók készítését a programban elért eredményekről
 • Média megjelenések az iskola publikálásában

Csatlakozás az NI Mentor Programhoz

2018/2019-es tanév

 

Az intézmények minden iskolaév végén, pályázatos úton csatlakozhatnak a programhoz.

 

A pályázatok beküldésének határideje: 2018. július 1.

 

Pályázati űrlap megnyitása

A beküldött pályázatokat és a sikeresen pályázó intézmények támogatásának mértékét az NI független bizottsága bírálja el és határozza meg. Minden pályázó intézményt 2018. július-augusztus folyamán értesítünk a pályázat elbírálásának eredményéről.  

Sikeresen pályázat esetén az intézmény vállalja, hogy a 2018/2019-es tanév lezárásakor, legkésőbb 2019. június 15-ig az addig folyó szakmai és oktatási munkát összegzi, beszámolót készít. A beszámoló mintáját a NI Hungary Kft. biztosítja a részt vevő intézményeknek, amelyet legkésőbb szeptember 15-ig az intézmények rendelkezésére bocsájtunk. 

 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címre várjuk: 

 nimentor.program@ni.com

Mentoraink

Mentoraink cégünk bármely területéről érkezhetnek, függetlenül eddigi programozási, elektronikai vagy automatizálási ismereteiktől. Az NI Mentor Programban a mentornak is lehetősége van tanulni, és az itt kapott új vagy régi ismereteit viheti tovább az iskolákba. A mentorainktól az egyetlen elvárásunk a lelkesedés és a tanulási vágy, amivel az iskolákban folyó oktatás színvonalát tudják emelni.
104x82

Az NI Mentor Programban használt eszközökről

Általános iskola felső osztályaiban az NXT-G nyelvvel könnyen megbirkóznak a gyerekek, egyszerű mozgások, kisebb automatizálási feladatok megoldása sikerélményt nyújt nekik. A középiskolások a LabVIEW segítségével már komplexebb problémák megoldására is képesek. A myDAQ-al való ismerkedés szintén középiskolai feladat, ahol már fizikai és elektronikai ismereteiket is felhasználhatják a diákok a példák megoldásnál.